نوع جرائم در مناطق گوناگون تهران متفاوت است

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت گفت: بافت جمعیتی و فرهنگی مناطق حاشیه‌ای نسبت به مناطق مرکزی شهر تهران متفاوت است و برای همین نوع جرایم هم متفاوت خواهد بود.منبع: خبرگزاری مشرق نیوز

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.