همسرم را نیافتم به همین دلیل روی ۷۰ خودرو رنگ مشکی پاشیدم!

جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت فردی خبر داد که در دو شب، روی ۷۰ دستگاه خودرو اسپری مشکی رنگ پاشیده بود؛ این شخص مدعی بود به دلیل عصبانیت زیاد و عدم نتیجه برای یافتن همسرش، بر روی خودروها رنگ پاشیده است!منبع: خبرگزاری تسنیم

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.