هوشمندسازی حداکثری؛ راهکار‌ سند تحول برای حل مشکل زمینه‌های خطا در فرایند‌های رسیدگی

وجود زمینه‌های خطا در فرایند‌های رسیدگی از مواردیست که سبب اطاله دادرسی و بروز مشکل در ماموریت رسیدگی به دعاوی قوه قضاییه می‌شود. سند تحول برای حل این مشکل راهکار‌هایی را ارائه داده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.