ورود دادستانی به منظور رفع موانع موجود برای فعالیت گروه‌های جهادی به منظور تغسیل اموات کرونایی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از ورود دادستانی به منظور رفع موانع موجود برای فعالیت گروه‌های جهادی به منظور تغسیل اموات کرونایی خبر داد و گفت: تمامی اموات کرونایی توسط این افراد تغسیل، کفن پوش و تدفین می‌شوند و همچنان فعالیت دارند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.