ورود دستگاه قضایی به ماجرای تصرف اراضی ملی و قطع درختان جنگلی در منطقه پل سفید سوادکوه

دادستان عمومی و انقلاب سوادکوه دستورات لازم را برای پیگیری کوه خواری و تغییر کاربری اراضی و قطع گسترده درختان جنگلی در منطقه پل سفید صادر کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.