ورود مدعی‌العموم به موضوع اعتراض برخی شهروندان به اقدامات شهرداری زابل در خصوص ایجاد فضای سبز

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل در پی نارضایتی و اعتراض برخی شهروندان به نحوه فعالیت و اقدامات شهرداری زابل در خصوص نهال کاری و ایجاد فضای سبز بلوار شهید نوری، از شهردار زابل توضیح خواست.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.