ورود مدعی العموم به عدم تکمیل پروژه دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان هامون

دادستان شهرستان هامون به موضوع عدم‌ تکمیل پروژه دانشگاه علوم پزشکی زابل در شهرستان هامون با وجود گذشت هشت سال از آغاز آن، ورود کرد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.