ورود مدعی العموم به موضوع آتش سوزی در ارتفاعات گچساران

با ورود دادستانی به موضوع آتش سوزی در ارتفاعات گچساران کمیته حقیقت یاب با حضور ارگان‌های اجرایی و امنیتی و انتظامی تشکیل شده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.