وصول ۴هزار و ٢٢۵میلیارد ریال مطالبات بانکی در سال گذشته

سید مهدی هاشمی با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ١٠ هزار و ٧٣٩پرونده اجرایی در ادارات اجرای استان فارس مختومه شده است گفت:۴هزار و ٢٢۵میلیارد ریال مطالبات بانکی در سال گذشته وصول شده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.