٣۴١ هزار ساعت انجام خدمات عمومی در راستای احکام جایگزین حبس در استان همدان صادر شد

رییس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه طی چند ماه اخیر ٣۴١هزار ساعت خدمات عمومی و جایگزین حبس صادر شده است گفت: این موضوع اثرات مثبی برای اجتماع دارد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.