٧٧٧۵ ساعت بازدید قضات از زندان های استان فارس در سال ٩٨

قضات استان فارس در سال ٩٨ ،٧٧٧۵ ساعت از زندان های این استان بازدید داشته اند تا ضمن حل مشکلات قضایی مددجویان ،زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان ها را ایجاد کنند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.