٨٩ مورد مصالحه، ۴۵رضایت و ١١ آزادی زندانی نتیجه برگزاری ٢٠ جلسه صلح و سازش در کرمانشاه

توسلی زاده با بیان اینکه ٢٠جلسه صلح و سازش در سال ٩٨ میان طرفین دعوی در دادگستری کرمانشاه برگزار شده است، گفت:٨٩مورد مصالحه،۴۵مورد رضایت و ١١مورد آزادی از نتایج این جلسات صلح و سازش است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.