پاسخ دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور

دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ دادستانی تهران در پاسخ داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.