پزشکی قانونی به دلیل وظایف حساس نیازمند توجه به امر شایسته‌گزینی است

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی سازمانی در حال توسعه و بالندگی است و به دلیل وظایف تخصصی و حساسی که دارد نیازمند توجه به امر شایسته‌گزینی است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.