پلمب ٢٣١واحد صنفی متخلف در رشت در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی/ اخطار به ٣٣۴ واحد صنفی دیگر

فلاح میری از پلمب ٢٣١واحد صنفی متخلف در رشت در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی خبرداد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.