پیگیری مدعی‌العموم برای حل مشکل تأمین ارز شرکت نیک ریس زنجان

دادستان زنجان گفت: شرکت نیک ریس زنجان با مشکل تأمین ارز برای واردات مواد اولیه مواجه است، که در این زمینه پیگیری‌هایی را از طریق سازمان صمت و دادستانی کل کشور در دستور کار قرار خواهیم داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.