چهارمین بازگشت به زندگی در سال جاری در گرگان / بخشش در چند قدمی قصاص

یک محکوم به قصاص امروز با پادرمیانی معتمدان و ریش سفیدان انبار الوم از توابع استان گلستان، بخشیده شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.