چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب در مشهد برگزار شد

چهارمین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد با موضوع رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب برگزار شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.