چهارمین شماره هفته نامه “حامی عدالت” منتشر شد

جزئیات موضوع تمدید پروانه وکلای پایه یک دادگستری و نگاهی به منابع آزمون وکالت۹۹

چهارمین شماره هفته نامه “حامی عدالت” منتشر شد.

جزئیات موضوع تمدید پروانه وکلای پایه یک دادگستری
نگاهی به منابع آزمون وکالت۹۹

در هفته نامه سراسری حامی عدالت بخوانید.

🗞هفته نامه سراسری حامی عدالت هر هفته یکشنبه ها بر روی گیشه روزنامه فروشی های سراسر کشور به فروش می رسد.

لینک اشتراک‌ یکساله نشریه حامی عدالت

چهارمین شماره هفته نامه “حامی عدالت” منتشر شد.

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.