کارنامه دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در زمینه ایجاد تحول/ از بازگشت ۱۷۰ هکتار از اراضی به بیت المال تا حافظ قرآن شدن ۱۴۹ زندانی

کارنامه دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با توجه به حکم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در زمینه ایجاد تحول در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.