کارگاه آموزشی بین المللی حقوق تغییر اقلیم

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می نماید

ارائه اساتید خارجی :

پرفسور Michael Faure

« از دانشگاه ماستربخت هلند »

پروفسور Jonathan Verschuuren

«ازدانشگاه تیلبرگ هلند »

با حضور اساتید برجسته داخلی

سرفصل ها :

آشنایی باحقوق تغییر اقلیم

حقوق تغییر اقلیم و توافقنامه پاریس

مسئولیت بین المللی و حقوق تغییر اقلیم

اقدامات اتحادیه اروپا در راستای سازگاری و کاهش انتشار

حقوق تغییر اقلیم در چارچوب سیاست گذاری در حقوق انرژی

زمان برگزاری: ۱۳۹۹/۱/۳۱ الی ۱۳۹۹/۲/۲

مهلت ثبت نام : ۲۸ بهمن لغایت ۲۳ اسفند

۲۰ % تخفیف ثبت نام زود هنگام تا ۸ اسفند

 هزینه ثبت نام : دانشجویان دانشگاه تهران ۱۵۰ هزار تومان

دانشجویان سایر دانشگاه ها ۲۰۰ هزار تومان

ثبت نام ازاد ۲۵۰ هزار تومان

مکان برگزاری: دانشگاه تهران، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی

نشانی: تهران، خ انقلاب، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پست الکترونیکی: lawpol [at] ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۲۵۳۲

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.