کاهش تعداد پرونده‌های معوقه در دیوان عدالت اداری

به گزارش روز شنبه دیوان عدالت اداری، پرونده های معوقه در شعب بدوی دیوان عدالت اداری از ۱۷/۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۷ با کاهش چهار درصدی به ۱۳/۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۸ کاهش یافت، همچنین پرونده های معوقه شعب تجدیدنظر نیز از ۱۷/۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۷ با کاهشی معادل ۱۵/۸ درصد به ۱۱/۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۸ رسید.

این گزارش حاکیست پرونده های معوقه در دیوان عدالت اداری به پرونده هایی اطلاق می شود که از زمان ارجاع آن به شعب بدوی بیش از هفت ماه و به شعب تجدیدنظر بیش از پنج ماه گذشته و مختومه نشده باشد.

پیرو تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف پرونده های مربوط به سال ۱۳۹۷ با تلاش به عمل آمده تا پایان سال ۱۳۹۸ بخش عمده پرونده های مربوط به سال قبل از آن و ما قبل مختومه شده است.

پرونده های رسیدگی نشده سال ۱۳۹۷ در پایان سال ۱۳۹۸ در شعب بدوی هزار و ۲۳۵ فقره و در شعب تجدیدنظر ۵۲۹ فقره بود که براساس برنامه زمان بندی شده این تعداد نیز در اوایل سال جاری مختومه می شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.