کاهش نرخ زندانیان بلاتکلیف و تحت قرار در دستور کار قضات است

قاضی افتخاری معون قضایی دادگستری خوزستان در اولین نشست ستاد کنترل و کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضایی این استان گفت: کاهش نرخ زندانیان بلاتکلیف و تحت قرار در دستور کار قضات است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.