کاهش ۹ درصدی صدور قرار بازداشت موقت / افزایش ۳۲ درصدی قبول درخواست تخفیف مجازات

اقدامات دادگستری استان قم در راستای کاهش جمعیت کیفری سبب کاهش ۹ درصدی صدور قرار بازداشت موقت شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.