کشف بیش از دو میلیون و ۵٠٠ هزار مورد اقلام بهداشتی احتکار شده/ اقلام مکشوفه جهت توزیع در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفت

حیدر آسیابی از کشف ببش از دو میلیون و ۵٠٠ هزار مورد اقلام بهداشتی احتکار شده طی ۵٢ عملیات توسط سازمان اطلاعات سپاه استان فارس خبر داد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.