کلیه عقود و معاملات اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی ساروکار ثبت اسناد را مشخص کردند.

نمایندگان در ماده ۱ این طرح مقرر کردند؛ کلیه عقود و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت، رهن و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد ثبتی به ثبت برسد عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم، پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک خواهد بود که دفتر املاک سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می شود ملک به نام او ثبت رسیده یا ملک مذکور به صورت رسمی به او منتقل شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

بنابر تبصره ۱ این ماده، در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت که تاکنون در دفاتر املاک به ثبت نرسیده نیز حکم ماده فوق مجری است.

تبصره ۲ این ماده بیان می کند؛ وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده باید در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت شود و در پاسخ استعلام به اطلاع متعاملین برسد. میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل در این تبصره در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود. چنانچه ظرف مدت ۶ ماه اموال مذکور به وکیل منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک تنظیم می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.