کمک ١۴میلیارد ریالی به خانواده زندانیان نیازمند استان فارس

مدیر کل زندان های استان فارس با بیان اینکه١۴میلیارد ریال به خانواده زندانیان نیازمند استان فارس کمک مالی شده است گفت: تعداد ۳۹۶۹ خانواده از این کمک مؤمنانه مقام معظم رهبری بهره مند شدند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.