گزارش حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران وجاهت حقوق ندارد

0

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: گزارش حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران براساس رویکرد‌های سیاسی طراحی شده و وجاهت حقوقی ندارد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.