گسترش برنامه‌های آموزشی به زندانیان از برنامه‌های اصلی دادگستری است

توسلی زاده با بیان اینکه از برنامه‌های اصلی دادگستری استان کرمانشاه گسترش برنامه‌های آموزشی به زندانیان است گفت: کمترین مورد ناامنی در سطح زندان‌های استان نداشته ایم.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.