۱۲ کارخانه تعطیل شده در کرمانشاه به مدار تولید بازگشت/جلوگیری از بیکاری بیش از ۲ هزار کارگر

توسلی زاده گفت: در سال گذشته با حمایت و اقدامات قضایی از تعطیلی ١٢ کارخانه در کرمانشاه جلوگیری شد تا بیش از دو هزار کارگر بیکار نشوند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.