۳۶ خانواده با وساطت شورای حل اختلاف اصفهان به سازش رسیدند

رییس شوراهای حل اختلاف استان اصفهان گفت: با آموزش مسائل خانوادگی به مراجعین ۱۰ فقره پرونده خانوادگی با موضوع استرداد جهیزیه و ۲۶ فقره پرونده با موضوع مطالبه نفقه بمبلغ ۲۱۷ میلیون تومان با همت اعضای شورای حل اختلاف اصفهان به سازش رسید.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.