۷۶ زندانی با پرداخت بیش از ۶ میلیارد ریال از سوی انجمن حمایت زندانیان مرکز آزاد شدند

باقری در زمینه کمک انجمن حمایت زندانیان مرکز در زمینه آزادسازی زندانیان در طول ۹ ماهه سال ۹۸، گفت: ۷۶ زندانی با پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال و با اخذ رضایت از شکات آزاد و به کانون خانواده بازگشتند.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.