تشریح برنامه دادسرای انتظامی برای الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی/ راه اندازی سامانه مربوط…

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: در حال حاضر تمامی ابلاغ‌ها به وکلا، دریافت لایحه و ملزمات آن و دفاعیات وکلا و کارشناسان…

همکاری بیش از ۴ هزار پزشک و کارشناس با کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی / رضایتمندی ۷۸…

مسجدی آرانی با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور برای تحقق اهداف دستگاه قضا گفت: در کمیسیون‌ها هم اکنون بیش از ۴ هزار پزشک و کارشناس با کمیسیون‌های پزشکی…