دسته بندی مطالب

اخبار حقوقی

دریافت عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری…

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به یک دادنامه هیات عمومی، اخذ عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های…