دسته بندی مطالب

اخبار ویژه

رییس سازمان بازرسی: هرکسی نسبت به انجام وظایفش کوتاهی کرده باشد قابل تعقیب است

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هرکسی، هرمسئولیتی در هر رده‌ای داشته باشد باید نسبت به آن مسئولیت پاسخگو باشد و اگر نسبت به انجام وظایفش کوتاهی کرده باشد قابل تعقیب…