دسته بندی مطالب

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اطلاعیه برگزاری وبینار حمایت از سالمندان در پرتو موازین حقوق بشری

بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دانشجویان محترم می رساند به مناسبت «روز جهانی حمایت از سالمندان»، وبینار «حمایت از سالمندان در پرتو موازین حقوق بشری» مورخ 10 مهر…