حمایت از سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی با ورود دستگاه قضایی در کرمان

مشکلات موجود در روند احداث یک واحد تولیدی که با ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شخصی در سیرجان احداث و در ادامه کار خود با مشکلاتی مواجه شده و در آستانه فسخ قرارداد…