سخنگوی قوه قضاییه: جایی که باید صدای اعتراض را بشنویم گوش شنوا داریم و جایی که باید با…

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ثابت کرده ایم که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، هم آنجایی که باید اهل اغماض باشیم، اغماض می‌کنیم و هم آنجاییکه باید صدای اعتراض را بشنویم،…

دکتر سوده حامد توسلی و دکتر محمود حبیبی به عنوان بازرسان هیات مدیره دوره سی و یکم کانون…

دکتر سوده حامد توسلی و دکتر محمود حبیبی به عنوان بازرسان هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز…